Alumni
     Alumni activities
     Alumni list
     Alumni message board
 
 Search

 
  Position: Home >> Alumni >> Alumni list
     Shenglin LI
     Hanyou REN
     Yinggang SHU
     Xiangqun Tan
     Xiaolin Xu
     Jinfu Zhu
     Laser honing equipment
     LGMAZAK manufacturing center
     Clean room
     High-power CO2 Laser device(2.5KW)
     A set of KR5ARC Robot
     Jingrui CHEN
     Zelin JIANG
Total13   1/1 
FirstPreviousNextLast
School of Mechanical Engineering Jiangsu University, Copy Rights ©2014-2018 All Rights
Address: 301 Xuefu Road, Zhenjiang City, Jiangsu Province, P.R. China 212013